Znaleziono 6 artykułów

Rafał Szubert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Niemen i Adyga (współ)szemrzą donośnie" : metafora jako wyzwanie dla tłumacza Rafał Szubert s. 75-82
Analogia i metafora a istota związków ludzkich (osób zbiorowych) Rafał Szubert s. 93-102
Turystyka w działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1946–1976 Marta Przydział Rafał Szubert s. 111-121
Juristische Phraseologie – lexikalisierte Benennungseinheiten der Rechtssprache Rafał Szubert s. 147-158
Zur didaktisierung der Sprache des Rechts in dem zyklischen Teil Aus den Gerichtssälen des Wochenblatts Breslauer Gerichts‑Zeitung Rafał Szubert s. 194-202
"Fachsprachliche Wortgruppen in Textsorten des deutschen Zivilrechts", Katarína Znamenáčková, Frankfurt am Main 2007 : [recenzja] Rafał Szubert Katarína Znamenáčková (aut. dzieła rec.) s. 397-400