Znaleziono 8 artykułów

Mieczysław Ptaśnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytki ośrodkami turystyki Mieczysław Ptaśnik s. 3-5
Potrzeby i możliwości w dziedzinie ochrony nowożytnych fortyfikacji w Polsce Mieczysław Ptaśnik s. 3-4
Park zabytkowy ośrodkiem wypoczynku Mieczysław Ptaśnik s. 3-5
W tysiąclecie Mieczysław Ptaśnik s. 3-7
Zabytki w służbie społeczeństwa Mieczysław Ptaśnik s. 3-5
Drugi Międzynarodowy Kongres Konserwatorski w Wenecji Mieczysław Ptaśnik s. 48-49
Muzeum okręgowe - instytutem wiedzy o regionie Mieczysław Ptaśnik s. 57-68
Działalność UNESCO w dziedzinie ochrony dóbr kultury Mieczysław Ptaśnik Władysław Sieroszewski s. 249-256