Znaleziono 2 artykuły

Mariusz Pucia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Antoni Zoła — niestrudzony badacz żywej tradycji śpiewów religijnych w Polsce : pro memoria Mariusz Pucia s. 463-464
"Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 poł. XIX w.)", Antoni Reginek, Katowice 2012 : [recenzja] Mariusz Pucia Antoni Reginek (aut. dzieła rec.) s. 585-588