Znaleziono 11 artykułów

Antoni Reginek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pasja chorałowa w odnowionej liturgii Antoni Reginek s. 261-298
Formacja kulturalna alumnów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1984-1994 Antoni Reginek s. 273-278
Sprawozdanie z Konferencji Muzykologicznej w Cieszynie Antoni Reginek s. 310-311
"Gratuletur Ecclesia Laudum" - średniowieczny hymn ku czci św. Barbary Antoni Reginek s. 331-336
Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1995 Antoni Reginek s. 335-338
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1994 Antoni Reginek s. 351-353
Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1997 Antoni Reginek s. 369-374
Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich Antoni Reginek s. 417-425
Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1996 Antoni Reginek s. 419-423
    Zacytuj
  • Udostępnij
Śpiewnik archidiecezji katowickiej Antoni Reginek s. 465
"Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 poł. XIX w.)", Antoni Reginek, Katowice 2012 : [recenzja] Mariusz Pucia Antoni Reginek (aut. dzieła rec.) s. 585-588