Znaleziono 5 artykułów

Maria Puciata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace konserwatorskie w drewnianym kościele parafialnym w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej : II część Maria Puciata s. 28-45
Konserwacja portretów z Domu Małego Dziecka w Warszawie Maria Puciata s. 48-54
Konserwacja obrazu Matki Boskiej ze Skrzynna Maria Puciata s. 62-65
Prace konserwatorskie w drewnianym kościele parafialnym w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej Joanna Prosnakowa Maria Puciata s. 63-80
Chorągiew nagrobna Jana Pawła Działyńskiego Maria Puciata s. 251-262