Znaleziono 8 artykułów

Daniel Puciato

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane metody oddziaływania na jakość usług w przedsiębiorstwach hotelarskich Bolesław Goranczewski Daniel Puciato s. 131-139
Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region Agnieszka Gawlik Daniel Puciato s. 159-178
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012 : implikacje dla praktyki gospodarczej Tadeusz Grabiński Daniel Puciato s. 177-187
Potencjał turystyczny gminy Milicz w świetle badań ankietowych Bolesław Goranczewski Łukasz Kamalski Daniel Puciato s. 183-192
Zakres i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież w wieku 15-17 lat Zbigniew Borek Jerzy Eider Władysław Mynarski Daniel Puciato Michał Rozpara s. 285-299
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych z województwa opolskiego w aspekcie koncepcji zasobowej Daniel Puciato s. 357-371
Obszary innowacyjności w wybranych hotelach Beskidu Śląskiego Anna Kiełbasa Daniel Puciato Agnieszka Łoś s. 387-398
Rola inwestycji sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego gminy Głuchołazy Daniel Puciato s. 513-524