Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Eider

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy tworzenia własnych form działalności gospodarczej w opinii studentów Jerzy Eider Elżbieta Sieńko-Awierianów Marta Stępień-Słodkowska s. 23-35
Postawy przedsiębiorcze studentów Jerzy Eider Elżbieta Sieńko-Awierianów Marta Stępień-Słodkowska s. 37-49
Zakres i motywy podejmowania aktywności turystycznej przez młodzież w wieku 15-17 lat Zbigniew Borek Jerzy Eider Władysław Mynarski Daniel Puciato Michał Rozpara s. 285-299
Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z fitnessu Alicja Drohomirecka Jerzy Eider Paweł Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 353-368
Działalność Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej Alicja Drohomirecka Jerzy Eider Paweł Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 525-537
Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu a aktywność ruchowa przedstawicieli służb mundurowych Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jerzy Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 583-597
Wałcz miejscem do uprawiania turystyki terenowej a wiedza jego mieszkanek na temat nordic walking Alicja Drohomirecka Paweł Eider Jerzy Eider Katarzyna Kotarska Krzysztof Wilk s. 617-629