Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Rajski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesowe skutki wytoczenia powództwa za granicą : (Lis alibi pendens) Jerzy Rajski s. 8-18
Nowe przepisy z zakresu postępowania cywilnego międzynarodowego Jerzy Rajski s. 33-42
O zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych Jerzy Rajski s. 36-43
Nowa ustawa o obywatelstwie polskim Jerzy Rajski s. 52-61
Nauczanie prawa porównawczego : (letnia sesja Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego) Jerzy Rajski s. 56-61
Nowa umowa między PRL a CSRS o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Jerzy Rajski s. 60-67