Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Rakoczy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Więź fizyczna międzdy małżonkami w prawie kanonicznym i polskim Tomasz Rakoczy s. 167-185
Relacja podmiotu do obowiązku w orzekaniu nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 KPK Tomasz Rakoczy s. 181-201
"Działalność ustawodawcza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego", Krzysztof Wętkowski, Gniezno 2009 : [recenzja] Tomasz Rakoczy Krzysztof Wętowski (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku", Tomasz Rakoczy, Gniezno 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Tomasz Rakoczy (aut. dzieła rec.) s. 458-466