Znaleziono 1 artykuł

Aleksander Ratajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawnokarna ochrona członków rodziny w art. 23 ustawy z dnia 10. XII. 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu oraz w projekcie kodeksu karnego z 1963 roku Aleksander Ratajczak s. 76-83