Znaleziono 10 artykułów

Marek Rembierz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pedagogiczna pasja jako filozofia życia Marek Rembierz s. 11-49
O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną Marek Rembierz s. 15-38
Pedagogiczny potencjał i edukacyjne wyzwania krytycznej ekologii : o dwoistości pedagogiczno-ekologicznych tropów papieża Franciszka w kontekście pedagogicznego przesłania Heleny Radlińskiej Marek Rembierz s. 29-62
O kulturowym dziedzictwie wypasania owiec i symbolice pasterskiej oraz o kunszcie kucharskim i dobrym smaku Marek Rembierz s. 82-108
Opozycja światłość - ciemność w argumentacji tzw. filozofii pierwszej: wybrane zagadnienia metafizyczne i teoriopoznawcze Marek Rembierz s. 183-212
Lux in tenebris lucet : metafizyczny wymiar światła i widzialności świata w refleksji filozoficznej i teologicznej K. Michalskiego Marek Rembierz s. 237-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku", ed. Maciej Woźniczka, Częstochowa 2014 : [recenzja] Marek Rembierz Maciej Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 243-247
„Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki”), Grzegorz Grzybek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Marek Rembierz Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) Dominika Pieczka (tłum.) s. 289-292
"Society under Construction — Opportunities and Risks", Eds. P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko-Biała 2015 : [recenzja] Marek Rembierz P. Bałdys (aut. dzieła rec.) K. Piątek (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju" ("The Ethos of Life. The Marriage Education in the Premises of the Development Ethics"), Grzegorz Grzybek, Rzeszów 2014 : [recenzja] Marek Rembierz Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 357-359