Znaleziono 17 artykułów

Maciej Woźniczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życiorys Władysława Biegańskiego Maciej Woźniczka s. 7-14
Spis prac naukowych Władysława Biegańskiego Maciej Woźniczka s. 15-19
U źródeł wiązań chemicznych Maciej Woźniczka s. 27-64
Polish Ideas in Philosophy : (Polish Philosophy and Philosophy in Poland) Dariusz Dąbek Maciej Woźniczka s. 33-59
Możliwości rozwiązania sporu o ideologię w edukacji : znaczenie edukacji filozoficznej Maciej Woźniczka s. 61-83
Tradition of Socratism in philosophical educational reflection Maciej Woźniczka s. 81-100
Czy pluralizm prowadzi do relatywizmu moralnego? : aksjologia w edukacji filozoficznej Maciej Woźniczka s. 83-97
Czy w nauczaniu filozofii obowiązują paradygmaty ideologiczne? Maciej Woźniczka s. 113-136
Filozofia a jej przekaz edukacyjny : Historyczne i metafilozoficzne uwarunkowania kształcenia filozoficznego Maciej Woźniczka s. 115-136
Wiedza filozoficzna i problem jej systematyzacji : Koncepcje wiedzy filozoficznej w alternatywnych konwencjach kształcenia filozoficznego Maciej Woźniczka s. 123-143
Alternatywność konwencji kształcenia filozoficznego jako wzorzec edukacyjny Maciej Woźniczka s. 151-172
O filozoficznych aspektach psychologii Maciej Woźniczka s. 179-189
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 pok. 39 Maciej Woźniczka s. 191-194
Głos w dyskusji Maciej Woźniczka s. 212-219
Warsztaty filozoficzne w ramach projektu Cis Mea Maciej Woźniczka s. 213-217
"Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku", ed. Maciej Woźniczka, Częstochowa 2014 : [recenzja] Marek Rembierz Maciej Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 243-247
Postulat racjonalności w nauczaniu filozofii Maciej Woźniczka s. 251-272