Znaleziono 2 artykuły

D. J. Rezun

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy na Syberii w XVII wieku : ludzie służni w Kuźnieckim ostrogu I. P. Kamienieckij D. J. Rezun s. 395-409
"Russkije w sriedniem Priczułymie w XVII-XIX ww. (Problemy socialno-ekonomiczeskogo rozwitija małych gorodow Sibiri)", D. J. Rezun, Nowosibirsk 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz D. J. Rezun (aut. dzieła rec.) s. 578-580