Znaleziono 2 artykuły

Elżbieta Rojowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych i działalność Polski w ramach jej prac : zarys problemu Elżbieta Rojowska s. 15-27
Wpływ dekretów radzieckich Rady Najwyższej ZSRR na polskie prawo karne dotyczące karania zbrodniarzy wojennych Elżbieta Rojowska s. 183-192