Znaleziono 1 artykuł

Maria Teresa Romano

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
“La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza”, Maria Teresa Romano, Roma 2000 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Maria Teresa Romano (aut. dzieła rec.) s. 357-359