Znaleziono 69 artykułów

Grzegorz Leszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niedojrzałość emocjonalna jako przyczyna niezdolności konsensualnej kontrahenta Grzegorz Leszczyński s. 7-21
Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 31-45
Rola obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 51-61
Rycerz, błazen, szaleniec : literackie strategie "męskiego dyskursu" w prozie dla młodych czytelników Grzegorz Leszczyński s. 55-74
Podstępne wprowadzenie w błąd : norma z prawa naturalnego czy z prawa pozytywnego? Grzegorz Leszczyński s. 55-69
Aborcja i jej aspekty karne Grzegorz Leszczyński s. 57-65
Sędzia wobec opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 67-78
Przedmiot wykluczenia dobra wierności małżeńskiej w świetle kan. 1101 § 2 KPK z 1983 roku Grzegorz Leszczyński s. 71-84
Procedura rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej Grzegorz Leszczyński s. 71-90
Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 73-95
Błąd determinujący wolę : (kan. 1099 KPK) Grzegorz Leszczyński s. 73-83
Istotny element małżeństwa jako przedmiot symulacji częściowej (kan. 1101 § 2 KPK) Grzegorz Leszczyński s. 81-95
Niedojrzałość emocjonalna a wykluczenie dobra małżonków Grzegorz Leszczyński s. 87-110
Eutanazja : grzech i przestępstwo Grzegorz Leszczyński s. 91-104
La mancanza della liberta ‘ internanel caso di un grave disturbo della personalita Grzegorz Leszczyński s. 93-102
Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła Grzegorz Leszczyński s. 93-110
Bojaźń szacunkowa jako przyczyna nieważności małżeństwa (kan. 1103 KPK) Grzegorz Leszczyński s. 97-111
Prawo do obrony w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej Grzegorz Leszczyński s. 99-110
Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła Grzegorz Leszczyński s. 101-115
Utrata stanu duchownego w świetle KPK z 1983 r. Grzegorz Leszczyński s. 103-115
Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła Grzegorz Leszczyński s. 103-117
Brak wiedzy o małżeństwie jako wada zgody małżeńskiej Grzegorz Leszczyński s. 107-125
Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 107-121
Gwarancje prawa do obrony w świetle Instrukcji Dignitas connubii Grzegorz Leszczyński s. 111-123
Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 115-124
Wartość dowodowa 'confessio iudicialis' w świetle "Mitis Iudex Dominus Iesus" papieża Franciszka Grzegorz Leszczyński s. 121-137
Brak wiary a wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa : cz. 2 Grzegorz Leszczyński s. 123-136
Dowodzenie nieważności małżeństwa zawartego w stanie bojaźni szacunkowej podmiotu Grzegorz Leszczyński s. 127-142
„Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Agnieszka Gabriela Romanko, Lublin 2016 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Agnieszka Gabriela Romanko (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Wiara człowieka a ważność małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 128-138
Reforma procesu małżeńskiego w świetle motu proprio Ojca Świętego Franciszka "Mitis Iudex Dominus Iesus" Grzegorz Leszczyński s. 137-145
Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 137-150
Urząd adwokata stałego w świetle Instrukcji "Dignitas connubii" Grzegorz Leszczyński s. 139-152
Krystyna Kuliczkowska Grzegorz Leszczyński s. 149-153
"Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice", Grzegorz Leszczyński, Michał Zając, Warszawa 2013 : [recenzja] Ewa Małgorzata Mrowiec Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) Michał Zając (aut. dzieła rec.) s. 150-154
Brak wiary a wykluczenie godności sakramentalnej małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 151-164
, Schizofrenia jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Grzegorz Leszczyński s. 153-167
Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu Grzegorz Leszczyński s. 159-174
"Błąd co do osoby i przymiotu osoby w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w świetle wyroków Sądu Metropolitalnego w Lublinie i w Białymstoku w latach 1984-2004 oraz błąd co do tożsamości strony w prawie polskim", Marta Pogorzelska, Białystok 2016 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Marta Pogorzelska (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Izabela Kaniowska-Lewańska (1908-1994) Grzegorz Leszczyński s. 163-164
Wpływ psychozy maniakalno-depresyjnej na poważny brak rozeznania oceniającego w świetle wyroku Coram Turnaturi z 20 lutego 1998 r. Grzegorz Leszczyński s. 171-185
"Daję słowo! Wędrówki po języku i literaturze", Grzegorz Leszczyński, Warszawa 2016 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Lucyna Sadzikowska s. 173-176
Uniwersytet Warszawski. Instytut Literatury Polskiej (1982-1983) Andrzej Krzysztof Guzek Grzegorz Leszczyński s. 174-186
Merytoryczne i formalne problemy związane z uchyleniem klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 185-195
"Baśń w literaturze Młodej Polski", Anna Czabanowska-Wróbel, Kraków 1996 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Anna Czabanowska-Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 214-221
Gwarancje prawa do obrony w świetle instrukcji "Dignitas connubbi" Grzegorz Leszczyński s. 253-265
Rekurs hierarchiczny do dykasterii Kurii Rzymskiej Grzegorz Leszczyński s. 257-269
Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej Grzegorz Leszczyński s. 261-274
"Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2004 : [recenzja] Henryk Stawniak Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Nadzwyczajny szafarz komunii świętej Grzegorz Leszczyński s. 287-298
"Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Niedojrzałość emocjonalna jako motyw stwierdzenia nieważności małzeństwa Grzegorz Leszczyński s. 309-327
Uczestnictwo wiernych świeckich w posłudze zarządzania, nauczania i uświęcania Kościoła Grzegorz Leszczyński s. 325-336
Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego Grzegorz Leszczyński s. 337-345
Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r. Grzegorz Leszczyński s. 337-354
„Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego”, Piotr Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Piotr Gajda (aut. dzieła rec.) s. 340-341
„Kanoniczne prawo małżeńskie”, Wojciech Góralski, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 341-343
„Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego”, Aleksander Sobczak, Gniezno 2001 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Aleksander Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 343-344
„Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa”, Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 344-346
„Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II”, Grzegorz Leszczyński, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 350-352
„Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, 10–30 KPK), Grzegorz Leszczyński”, Łódź 2009 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 357-359
“La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza”, Maria Teresa Romano, Roma 2000 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Maria Teresa Romano (aut. dzieła rec.) s. 357-359
„Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego”, Wojciec Góralski, Ginter Dzierżon, Warszawa 2001 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, n. 1-3 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2009 : [recenzja] Wojciech Góralski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 412-416
"Compendio di diritto amministrativo canonico", Jorge Miras, Javier Canosa, Eduardo Baura, Roma 2007 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Eduardo Baura (aut. dzieła rec.) Javier Canosa (aut. dzieła rec.) Jorge Miras (aut. dzieła rec.) s. 419-422
"Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi", Manuel Jesús Arroba Conde, Roma 2008 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Manuel Jesús Arroba Conde (aut. dzieła rec.) s. 422-425
„Dowód z opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów określonych w kan. 1095, nn. 1 – 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. rozpatrywanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim”, Anna Gołębiowska, Warszawa 2006 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Anna Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 474-477
„Ewolucja dyscypliny sakramentów uzdrowienia w zakresie »communicatio in saris« od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.”, M. Zaborowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński M. Zaborowski (aut. dzieła rec.) s. 477-480
"Wymagania i warunki do zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego", Michał Jóźwik, Kraków 2006 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Michał Jóźwik (aut. dzieła rec.) s. 591-594