Znaleziono 10 artykułów

Edward Rosen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Leowitz był przeciwnikiem Kopernika? Edward Rosen s. 15-18
Copernicus on the phases and the light of the planets Edward Rosen s. 61-78
Copernicus' Hispalensis Edward Rosen s. 137-149
"Three Copernican Treatises", E. Rosen, New York 1959 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Edward Rosen (aut. dzieła rec.) s. 172-174
About the periodization of the history of science and technology Edward Rosen s. 219-222
[According to Professor Olszewski...] Edward Rosen s. 231
Nie daj Tychonowi, co nie jest Brahego Edward Rosen s. 549-564
"Three Copernican Treatises", Edward Rosen, New York 1971 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Edward Rosen (aut. dzieła rec.) s. 585-586
Czy Kopernik był "szczęśliwym notariuszem? Edward Rosen s. 601-606
Mikołaj Kopernik nie był księdzem Edward Rosen s. 729-737