Znaleziono 27 artykułów

Grażyna Rosińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A chapter in the history of the Renaissance mathematics : negative numbers and the formulation of the law of sign (Ferrara, Italy ca. 1450) Grażyna Rosińska s. 3-20
Algebra w kręgu astronomów krakowskich XV wieku : traktat z Flores almagesti Jana Bianchiniego Grażyna Rosińska s. 3-20
Przełom w trygonometrii połowy XV wieku Grażyna Rosińska s. 7-32
Piętnastowieczni astronomowie krakowscy o początkach i wieku światła Grażyna Rosińska s. 7-16
Dzieło astronomiczne Sędziwoja z Czechla : z problematyki i metod krakowskiej astronomii w XV wieku Grażyna Rosińska s. 11-24
Decimal positional fractions : their use for the surveying purposes, Ferrara 1442 Grażyna Rosińska s. 17-32
The euclidean spatium in fifteenth-century mathematics Grażyna Rosińska s. 27-42
Odrodzenie astronomii ptolemejskiej we Włoszech w XIV-XV w. : wpływ na wczesne prace Kopernika : tablice planetarne w uppsalskim "zeszycie" Kopernika (kodeks Copernicana 4) Grażyna Rosińska s. 33-56
Kwadratura koła i "liczba π" w nauczaniu matematyki na uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XV w. : recepcja Archimedesa De mensura circuli poprzez Tomasza Bradwardina Geometria speculativa Grażyna Rosińska s. 49-62
The "Fifteenth-Century Roots" of modern mathematics = (Matematyka XV wieku a początki matematyki nowożytnej) Grażyna Rosińska s. 53-70
Kwestia "krakowskich autografów" Kopernika w kodeksie Copernicana 4 Biblioteki Uniwersytetu w Uppsali Grażyna Rosińska s. 71-94
Giulio Cesare Luchini (fl. 1580) : an unknown italian astronomer Grażyna Rosińska s. 105-108
The "Italian Algebra" in Latin and How It Spread to Central Europe : Giovanni Bianchini's "De Algebra" (ca. 1440) Grażyna Rosińska s. 131-145
Uniwersytety a rozwój nauki w nowożytnej Europie: Międzynarodowa konferencja na jubileusz pięćsetlecia Uniwersytetu w Walencji (Walencja, 15-18 września 1999) Grażyna Rosińska s. 179-183
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2003 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 193-206
Sandivogius de Czechel et l'École Astronomique de Cracovie vers 1430 Grażyna Rosińska s. 217-229
Nieznany traktat astronomiczny Marcina Króla z Żurawicy : z problematyki i metod krakowskiej astronomii w XV wieku Grażyna Rosińska s. 227-233
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2004 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 295-313
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2005 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 307-326
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Grażyna Rosińska s. 355-367
Wspólne zebranie Zespołów Historii Fizyki, Historii Matematyki i Historii Astronomii Grażyna Rosińska s. 417-418
Krakowska szkoła astronomiczna przed Kopernikiem : zainteresowania techniczne Marcina Króla z Żurawicy i znajomość instrumentów astronomicznych w XV wieku Grażyna Rosińska s. 463-483
Giovanni Bianchini - matematyk i astronom XV wieku Grażyna Rosińska s. 565-578
"Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku", Grażyna Rosińska, Wrocław : [recenzja] Eugeniusz Rybka Grażyna Rosińska (aut. dzieła rec.) s. 572-574
Nie przypisujmy Rhetykowi dzieła Regiomontana... Grażyna Rosińska s. 615-620
Identyfikacja "szkolnych tablic astronomicznych" Kopernika Grażyna Rosińska s. 637-644
Posiedzenie Zespołu Historii Fizyki Grażyna Rosińska s. 816-818