Znaleziono 19 artykułów

Eugeniusz Rybka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruch planet w astronomii ludów islamu Eugeniusz Rybka s. 11-25
"Die Goldhörner von Gallehus", Willy Hartner, Wiesbaden 1969 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Willy Hartner (aut. dzieła rec.) s. 132-134
"Storia del cannocchaile", Vasco Ronchi, Vaticano 1964 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Vasco Ronchi (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Nowe czasopismo poświęcone historii astronomii Eugeniusz Rybka s. 232
Władysław Dziewulski Eugeniusz Rybka s. 338-340
Galileańskie i inne studia Marii Luizy Bonelli Eugeniusz Rybka Maria Luisa Bonelli (aut. dzieła rec.) s. 363
"Poland - the Land of Copernicus", Bogdan Suchodolski, Wrocław 1973 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 377-380
Myśl kopernikowska w Polsce do końca XVIII wieku Eugeniusz Rybka s. 385-391
Plan Powszechnej Historii Astronomii Eugeniusz Rybka s. 397-414
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych", Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Rybka s. 403-404
Sympozjum Keplerowskie Eugeniusz Rybka s. 436
Trzynaste Convegno Volta Eugeniusz Rybka s. 461-463
"Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku", Grażyna Rosińska, Wrocław : [recenzja] Eugeniusz Rybka Grażyna Rosińska (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Szkice z historii astornomii w Rosji", B. A. Woroncow-Wieliaminow, Moskwa 1956 : [recenzja] Eugeniusz Rybka B. A. Woroncow-Wieliaminow (aut. dzieła rec.) s. 585-588
Z pobytu w Niemieckiej Republice Federalnej Eugeniusz Rybka s. 673-674
"Astronomy and Cosmology in the Achivement of Nicolaus Copernicus", Jerome R. Ravetz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965; "Astronomia i kosmologia w dziele Kopernika", Jerome R. Ravetz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Jerome R. Ravetz (aut. dzieła rec.) s. 682-685
Tadeusz Przypkowski (1905-1977) Eugeniusz Rybka s. 759-767
"Człowiek poznaje wszechświat", Zdeněk Horský, Miroslav Plavec, Warszawa 1966 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Zdeněk Horský (aut. dzieła rec.) Miroslav Plavec (aut. dzieła rec.) s. 829-832
Autobiografia Eugeniusz Rybka s. 928-942