Znaleziono 7 artykułów

Adam Roter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monocentryczno-pluralistyczne oblicza nowej edukacji Aleksander Mańka Adam Roter s. 39-47
"Wychowanie wobec zachodzących przemian", red. Kazimierz Fronczak, Janusz Niewęgłowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Adam Roter Kazimierz Fronczak (aut. dzieła rec.) Janusz Niewęgłowski (aut. dzieła rec.) s. 84-85
"I ty możesz mieć wpływ na dydaktykę i organizację studiów", Henryka Maciąg-Sternik, Zofia Sroga, Gliwice 1994 : [recenzja] Aleksander Mańka Adam Roter Henryka Maciąg-Sternik (aut. dzieła rec.) Zofia Sroga (aut. dzieła rec.) s. 107-108
Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji - prawda czy fałsz? : na przykładzie migracji zarobkowych Adam Roter s. 143-151
"Social and educational problems in Poland (Essays and chosen conceptions at the background of the EU accesion)", Ewa Bielska, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Adam Roter, Katowice, 2005 : [recenzja] Piotr Mosiek Ewa Bielska (aut. dzieła rec.) Andzrej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) Adam Roter (aut. dzieła rec.) s. 156-163
"Auxilium Sociale — Wsparcie Społeczne" - nowe czasopismo polskich pedagogów Adam Roter s. 217-222
Wyczerpanie się potencjału państwa narodowego na rzecz potencjału mniejszości etniczno-regionalnych : (przykład Górnego Śląska) Adam Roter s. 267-280