Znaleziono 14 artykułów

Małgorzata Rozbicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy praktyki konserwatorskiej w rewaloryzacji zabudowy staromiejskiej na przykładzie Bloku XIX w Zamościu Małgorzata Rozbicka s. 15-25
Zespół zabudowy jednorodzinnej przy Forcie Mokotowskim w Warszawie: dzieje, stan zachowania i postulaty konserwatorskie Małgorzata Rozbicka s. 17-46
Monumentum", T. 25, 1982; T. 26, 1983 : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 61-66
"Monumentum", t. 27, nr 1 (1984) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 71-72
"ICOMOS Information", nr 1, 2, 3, 4 (1985) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 105-108
"Monumentum", t. 25, nr 1, 2, 1982 : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 145-147
"Monumentum", t. 18-19, 1979 : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 153-156
"Monumentum", r. 27, nr 2 (1984) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 200-201
"Monumentum", t. 27, nr 4 (1984) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 202-203
"Monumentum", t. 20 - 22 (1982) ; t. 26 (1983) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 229-232
"Monumentum", t. 26, nr 3, (1983) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 235-236
Osiedle Boernerowo w Warszawie - dzieje budowy, stan zachowania, sugestie w zakresie zasad ochrony konserwatorskiej Małgorzata Rozbicka s. 276-291
"Monumentum", t. 27, nr 3 (1984) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 305-306
"Monumentum", wydanie specjalne kwartalnika ICOMOS, poświęcone 1300 rocznicy utworzenia państwa bułgarskiego, t. 23 - 24 (1981) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 336-338