Znaleziono 1 artykuł

J. L. Rudnickaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"N. P. Ogariow w russkom riewolucjonnom dwiżenii", J. L. Rudnickaja, Moskwa 1969 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska J. L. Rudnickaja (aut. dzieła rec.) s. 339-342