Znaleziono 9 artykułów

Magdalena Rzadkowolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Upodobania czytelnicze Polaków w świetle wybranych badań w okresie II Rzeczypospolitej Magdalena Rzadkowolska s. 7-14
Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor "Słownika pracowników książki polskiej" Magdalena Rzadkowolska Agata Walczak-Niewiadomska s. 21-26
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Magdalena Rzadkowolska s. 79-82
Kościół katolicki a lektura w dwudziestoleciu międzywojennym Magdalena Rzadkowolska s. 85-104
Holocaust a czytanie książek we wspomnieniach Ocalałych Tomasz Przybył Magdalena Rzadkowolska s. 131-141
Książka medyczna w repertuarze łódzkich wydawców 1945-1956 Magdalena Rzadkowolska s. 169-183
Polskie słowniki biograficzne – próba charakterystyki Magdalena Rzadkowolska s. 243-298
Kobieta żydowska, kobieta czytająca Magdalena Rzadkowolska s. 267-276
"Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945-1956", Magdalena Rzadkowolska, Łódź 2013 : [recenzja] Beata Prokopczyk Magdalena Rzadkowolska (aut. dzieła rec.) s. 519-520