Znaleziono 7 artykułów

Walerian Słomka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia jako refleksja nad doświadczeniem chrześcijańskim : studium w świetle fenomenologicznej metody Husserla Walerian Słomka s. 45-60
Religijne doświadczenie jako podstawa i kres poznania Boga Walerian Słomka s. 126-144
"Medytuję więc jestem", W. Słomka, Łódź 1992 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Walerian Słomka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Duchowość kapłańska", Walerian Słomka, Lublin 1996 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Walerian Słomka (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Wielkie rzeczy", które uczynił Bóg Maryi Walerian Słomka s. 259-271
Świętość jako powołanie świeckich Walerian Słomka s. 261-267
Sprawa człowieka w lubelskim przesłaniu Jana Pawła II do środowisk akademickich Walerian Słomka s. 334-340