Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Sachse-Kozłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kraków, ul. Spadzista. Stanowisko B Janusz K. Kozłowski Henryk Kubiak Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 12-13
Późnopaleolityczne inwentarze stanowisk Kobierzyna i Borka Fałęckiego jako przykład krzyżówki kulturowej madleńsko-świderskiej Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 49-106
Z książki adresowej Erazma Majewskiego Stefan Karol Kozłowski Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 147-158
Nowy inwentarz paleolityczny z Tokar-Rąbierza, pow. Gostynin Stefan Karol Kozłowski Zygmunt Prószyński Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 149-161
Płoszcza jerzmanowickie z jaskini Łokietka w Ojcowie Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 201-204
Nieznane zabytki z Jaskini Mamutowej w Wierzchowiu Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 205-207
Materiały z Jaskini Mamutowej pod Krakowem, ze zbiorów Muzeum Luigi Piogriniego w Rzymie Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 209-211
Materiały paleolityczne z Płocka Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 239-244
Kraków - ul. Spadzista. Stanowisko B Janusz K. Kozłowski Henryk Kubiak Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 279
Drianowski Monastyr (Bułgaria), okr. Grabowo Barbara Drobniewicz Nikolai Dżambazow Bolesław Ginter Elżbieta Sachse-Kozłowska Nikolai Sirakow s. 295-296