Znaleziono 1 artykuł

Vita Sackville-West

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The complete works of Saint John of the Cross", t. 1-3, Allison Peers, London 1934 (wydanie pierwsze), 1943 (wyd. drugie); "The complete works of St. Teresa of Jezus", t. 1-3, Allison Peers, London 1946 (wyd. pierwsze), 1949 (wyd. drugie); "The Eagle and the Dove, a study in contrasts : St. Teresa of Avila - St. Thérèse of Lisieux", Vita Sackville-West, London 1943 : [recenzja] Zdzisław Obertyński Allison Peers (aut. dzieła rec.) Vita Sackville-West (aut. dzieła rec.) s. 359-365