Znaleziono 9 artykułów

Edyta Sadowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczyciel kreatorem aktywności twórczej ucznia w procesie edukacyjnym Edyta Sadowska s. 13-16
    Zacytuj
  • Udostępnij
Oblicza współczesnego dialogu w szkole : nauczyciele i rodzice Edyta Sadowska s. 24-27
Czas wolny dziecka – wybrane aspekty zagadnienia Edyta Sadowska Edyta Skoczylas-Krotla s. 25-32
Rola nauczyciela w kształceniu językowym dzieci w wieku przedszkolnym Edyta Sadowska Edyta Skoczylas-Krotla s. 43-48
"Z ekologią za pan brat" : rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym Edyta Sadowska s. 62-68
„Dzieci polskie czuwają…” : Harcerska nuta w wychowaniu i edukacji ku Ojczyźnie : Bliski i Środkowy Wschód 1941–1948 Edyta Sadowska s. 84-89
Edukacja europejska z elementami wielokulturowości w edukacji wczesnoszkolnej : zestawienie literatury z lat 1999–2007 - wybór Edyta Sadowska s. 93-104
Idee obywatelsko-narodowe w dziele edukacyjnym dzieci i młodzieży na obczyźnie (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1944) Edyta Sadowska s. 291-296
Rodzina – dom ojczysty w poezji i wojennych wspomnieniach dzieci i młodzieży na tułaczych szlakach (1939–1945) Edyta Sadowska s. 359-381