Znaleziono 16 artykułów

Edyta Skoczylas-Krotla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojczyźniano-religijny wymiar literatury dla dzieci (na przykładzie twórczości Ewy Stadtmüller) Edyta Skoczylas-Krotla s. 15-20
Rozwijanie ekspresji językowej uczniów w edukacji elementarnej Edyta Skoczylas-Krotla s. 17-20
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czas wolny dziecka – wybrane aspekty zagadnienia Edyta Sadowska Edyta Skoczylas-Krotla s. 25-32
Wybrane propozycje form współpracy na płaszczyźnie rodzina – przedszkole Edyta Skoczylas-Krotla s. 38-41
Rola nauczyciela w kształceniu językowym dzieci w wieku przedszkolnym Edyta Sadowska Edyta Skoczylas-Krotla s. 43-48
Leksyka przyrodnicza w książkach dla dzieci z serii "Poczytaj mi mamo" Edyta Skoczylas-Krotla s. 56-62
Uczymy się języka niemieckiego Edyta Skoczylas-Krotla s. 59-62
Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Edyta Skoczylas-Krotla s. 79-80
Recenzja książki Michała Rusinka pt. "Jak przeklinać? Poradnik dla dzieci" Edyta Skoczylas-Krotla Michał Rusinek (aut. dzieła rec.) s. 87-88
Recenzja książki "Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole" Edyta Skoczylas-Krotla M. Blachnik-Gęsiarz (aut. dzieła rec.) D. Kukla (aut. dzieła rec.) s. 88-89
Możliwości wykorzystania komputera w edukacji wczesnoszkolnej : szanse i zagrożenia Urszula Ordon Edyta Skoczylas-Krotla s. 101-107
Radość w procesie wychowania Edyta Skoczylas-Krotla s. 105-110
Wyobrażenia dzieci sześcio- i siedmioletnich o szkole Urszula Ordon Edyta Skoczylas-Krotla s. 109-116
Recenzja książki Edyty Skoczylas-Krotli "Język i walory edukacyjne czasopism katolickich dla dzieci" Dagmara Hawryło Edyta Skoczylas-Krotla (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Praca pedagogiczna siostry Jozafaty z dziećmi Edyta Skoczylas-Krotla s. 635-642
Analiza warstwy leksykalnej w wybranych utworachWładysława Bełzy Edyta Skoczylas-Krotla s. 1075-1080