Znaleziono 1 artykuł

Murtuz Sadychow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Oczerki russko-azierbajdzansko-polskich litieraturnych swiaziej XIX wieka /Zarys rosyjsko-azejberdżańsko-polskich związków literackich w XIX wieku T. A. Murtuz Sadychow (aut. dzieła rec.) s. 253