Znaleziono 3 artykuły

Daniel Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku Daniel Sawicki s. 127-138
Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi : działalność I i II Komisji (1652-1670) Daniel Sawicki s. 139-146
Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich Daniel Sawicki s. 201-209