Znaleziono 3 artykuły

Karl Heinz Schmitt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusje i rozmowy jako metody religijnego kształcenia dorosłych Dieter Emeis Karl Heinz Schmitt s. 179-193
"Grundkurs Gemeindekatechese", Dieter Emeis, Karl Heinz Schmitt, Freiburg i. Br. 1977 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Dieter Emeis (aut. dzieła rec.) Karl Heinz Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Gemeinden – Gaststätten Gottes – Seelsorge zwischen den Sakramenten = Wspólnoty – boże gospody – duszpasterstwo międzysakramentalne Karl Heinz Schmitt s. 194-200