Znaleziono 1 artykuł

Klaus-Dietrich Schnuck

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
""Wünschet Jerusalem Frieden". Collected Communications to the XIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament - Jerusalem 1986"", hrsg. Matthias Augustin, Klaus-Dietrich Schnuck, Frankfurt am Main 1988 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Matthias Augustin (aut. dzieła rec.) Klaus-Dietrich Schnuck (aut. dzieła rec.) s. 180-182