Znaleziono 1 artykuł

Stefan Schwarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE : rozmowa ze Stefanem Schwarzem, przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie usług transgranicznych, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy Marek Benio Stefan Schwarz s. 114-117