Znaleziono 19 artykułów

Marek Benio

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia Marek Benio s. 65-76
O poszukiwaniu fachowej wiedzy i rzeczników interesów przeciwnych przez prawodawcę unijnego : wywiad z panią poseł Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Parlamentu Europejskiego : część I Marek Benio Danuta Jazłowiecka s. 72-76
O zmianach demograficznych, wieku emerytalnym, wydłużaniu i wygaszaniu aktywności ekonomicznej Polaków i groźbie wykluczenia społecznego na starość : wywiad z prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Marek Benio Maciej Żukowski s. 77-82
Wpływ elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne Marek Benio s. 81-89
Wywiad z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem Marek Benio Rafał Dutkiewicz s. 83-88
Od nowych kierunków migracji do nowej jakości migracji : rozmowa dr. Marka Benio z prof. dr. hab. Markiem Okólskim, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego Marek Benio Marek Okólski s. 83-86
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od nowych kierunków migracji do nowej jakości migracji : rozmowa dr. Marka Benio z prof. dr. hab. Markiem Okólskim, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego Marek Benio Marek Okólski s. 83-86
O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim Marek Benio Juliusz Gardawski s. 85-93
Andaluzyjskie relacje pracownicze z perspektywy związku zawodowego Comisiones Obreras de Andalucia : rozmowa z Maríą del Carmen Pinillos Carracosa, sekretarz Zarządu Comisiones Obreras Marek Benio María del Carmen Pinillos Carracosa s. 87-93
Stabilność i bezpieczeństwo rynku finansowego jako dobro publiczne : wywiad z dr. Stanisławem Kluzą, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Marek Benio Stanisław Kluza s. 93-97
Zaplecze eksperckie jako warunek dobrego rządzenia i gwarancja rozwoju społeczno-gospodarczego : wywiad z prof. dr hab. Stanisławą Golinowską Marek Benio Stanisława Golinowska s. 97-103
Rzeszowska recepta na rozwój miasta: niskie podatki, niskie koszty, wysokie wydatki na rozwój : tajemnicę dynamicznego rozwoju miasta wyjaśnia Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc Marek Benio Tadeusz Ferenc s. 97-102
O jakości informacji o finansach publicznych, rozterminowaniu długu publicznego w samorządach i neutralnym systemie podatkowym : wywiad z Mirosławem Gronickim Marek Benio Mirosław Gronicki s. 99-103
O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej : rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego Marek Benio Małgorzata Handzlik s. 100-102
Polityka zatrudnienia a lokalne problemy rynku pracy : wywiad z Kamillą Banasik, dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców Kamila Banasik Marek Benio s. 103-106
O lobbingu, jego złej prasie i nieocenionych pożytkach dla dobrego rządzenia : wywiad z Bartoszem Kwiatkowskim z CEC Government Relations Marek Benio Bartosz Kwiatkowski s. 106-110
O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE : rozmowa ze Stefanem Schwarzem, przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie usług transgranicznych, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy Marek Benio Stefan Schwarz s. 114-117
Od miast konkurujących do miast współpracujących : wywiad z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem Paweł Adamowicz Marek Benio s. 115-119
Podmiotowość jako kategoria prawna Marek Benio s. 153-162