Znaleziono 5 artykułów

Antoni Semczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść Iwana Turgieniewa „W przededniu” na tle sporów epoki Antoni Semczuk s. 3-21
Polemika Turgieniewa z Hercenem : powieść „Dym” Antoni Semczuk s. 29-47
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Dwa pojedynki Lermontowa Antoni Semczuk s. 59, 59-0
"Lew Tołstoj w opinii współczesnych mu pisarzy polskich", Antoni Semczuk, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Antoni Semczuk (aut. dzieła rec.) s. 219
"История русского романа в двух томах", редакционная коллегия: А. С. Бушмин, Б. П. Городецкий, Н. И. Пруцков, Г. М. Фридлендер, т. 1: редактор Г. М. Фридлендер, Москва-Ленинград 1962, Издательство Академии Наук СССР, s. 626, 2 nlb. + 1 kartka erraty; т. 2: редакторы Б. П. Городецкий, Н. И. Пруцков, Москва-Ленинград 1964, Издательство «Наука», s. 640, 4 nlb. + 1 kartka erraty, Академия Наук СССР, Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом) : [recenzja] Antoni Semczuk А. С. Бушмин (aut. dzieła rec.) Б. П. Городецкий (aut. dzieła rec.) Н. И. Пруцков (aut. dzieła rec.) Г. М. Фридлендер (aut. dzieła rec.) s. 271-282