Znaleziono 8 artykułów

Monika Sidor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie i miejsce : o wymiarze kompozycyjnym motywów przestrzennych w utworze Aleksandra Sołżenicyna "Sierpień Czternastego" Monika Sidor s. 72-83
"Adlig Schwenkitten" w kontekście Aleksandra Sołżenicyna poszukiwań formalnych Monika Sidor s. 99-108
Bezpośrednie wybory prezydentów w największych miastach Polski w 2002 roku Monika Sidor s. 131-140
Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach Katarzyna A. Kuć-Czajkowska Monika Sidor Justyna Wasil s. 151-164
"Samorząd lokalny w Polsce - społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania : ogólnokrajowa konferencja naukowa w Lublinie w dniach 27-28 marca 2003 roku Katarzyna Alicja Kuć Monika Sidor s. 205-207
Realność i świat książek : osobowość pisarza wobec czasu i przestrzeni emigracyjnej w utworze Aleksieja Riemizowa "Po gzymsach" Monika Sidor s. 209-219
Obcy i swoi : Polacy w cyklu "Czerwone Koło" Aleksandra Sołżenicyna Monika Sidor s. 257-268
"Miasta — społeczne aspekty funkcjonowania", red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Lublin 2014 : [recenzja] Monika Cieciora Katarzyna Kuć-Czajkowska (aut. dzieła rec.) Monika Sidor (aut. dzieła rec.) s. 261-263