Znaleziono 11 artykułów

Krzysztof Sidorkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczne zaangażowanie mniejszości polskiej na Litwie po wyborach parlamentarnych 2012 roku Krzysztof Sidorkiewicz s. 39-56
Polska i Litwa w latach 2009-2013 : dobre czy trudne sąsiedztwo? Krzysztof Sidorkiewicz s. 69-84
"Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Elblągu", Janusz Hochleitner, Elbląg 2009 : [recenzja] Krzysztof Sidorkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 92-95
Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956 Krzysztof Sidorkiewicz s. 163-167
Działalność polsko-litewskiej Rady Międzyrządowej w świetle dokumentów (1997-1998) Krzysztof Sidorkiewicz s. 191-201
Współczesne ujęcie funkcji państwa Krzysztof Sidorkiewicz s. 215-229
Kształtowanie instytucjonalnych stosunków polsko-litewskich w latach 1996-1998 : partnerstwo strategiczne Krzysztof Sidorkiewicz s. 223-241
"Rada Miejska w Elblągu I kadencji 1990-1994. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego", pod red. Janusza Hochleitlera, Elbląg 2009 : [recenzja] Krzysztof Sidorkiewicz Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Działalność polityczna polaków w odrodzonej republice litewskiej Krzysztof Sidorkiewicz s. 243-265
"Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej (1988-2011)", Krzysztof Sidorkiewicz, Elbląg 2011 : [recenzja] Paweł Sobik Krzysztof Sidorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 395-399
Wybrane organizacje Polaków w odrodzonej Republice Litewskiej - cele i działalność Krzysztof Sidorkiewicz s. 479-488