Znaleziono 4 artykuły

Paweł Sobik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział partii politycznych mniejszości węgierskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w wyborach w latach 2011-2012 Paweł Sobik s. 117-130
Funkcjonowanie mieszanego systemu wyborczego na Litwie Paweł Sobik s. 291-303
"Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012. Główne kierunki i uwarunkowania", Krzysztof Buchowski, Białystok 2013 : [recenzja] Paweł Sobik Krzysztof Buchowski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej (1988-2011)", Krzysztof Sidorkiewicz, Elbląg 2011 : [recenzja] Paweł Sobik Krzysztof Sidorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 395-399