Znaleziono 6 artykułów

Justyna Siemionow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczeń niedostosowany społecznie z obniżoną sprawnością intelektualną : możliwości oddziaływań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w instytucji opiekuńczo-wychowawczej Justyna Siemionow s. 32-43
Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów w procesie resocjalizacji nieletnich Justyna Siemionow s. 43-53
Motywowanie osadzonych do udziału w systemie indywidualnego programowania Justyna Siemionow s. 77-85
Kształcenie resocjalizujące – specyfika i znaczenie procesu edukacji i nieletnich niedostosowanych społecznie Justyna Siemionow s. 103-111
Poznawcza koncepcja funkcjonowania człowieka, odniesienia do resocjalizacji nieletnich : możliwości zmiany w kierunku jednostki samodzielnej Justyna Siemionow s. 227-236
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich niedostosowanych społecznie : w kierunku dobrych praktyk Justyna Siemionow s. 287-297