Znaleziono 9 artykułów

Marek Siewniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura Marek Siewniak s. 5-10
Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura Marek Siewniak s. 5-10
Aleje historyczne – dobre przykłady: aleja 3 Maja w Krakowie i aleja NMP w Częstochowie Wojciech Bobek Marek Siewniak s. 5-12
Zagrożenie ludzi i mienia w parkach, metody określania stanu statycznego drzew Wojciech Bobek Marek Siewniak s. 13-17
Cięcie drzew i krzewów ozdobnych w obiektach Marek Siewniak s. 18-23
Pielęgnowanie drzew – dzisiaj Marek Siewniak s. 24-28
Seminarium „Parki zabytkowe – ochrona i konserwacja” – wnioski poseminaryjne 37 Marek Siewniak Dorota Sikora s. 37-39
Współczesne pielęgnowanie drzew Marek Siewniak s. 93-102
Apel do Ministra Środowiska, Generalnego Konserwatora Zabytków, Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Naczelnego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody Marek Siewniak Stanisław Styczyński s. 106