Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Styczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew we wprowadzaniu ujednoliconych europejskich metod pielęgnowania drzew Stanisław Styczyński s. 33-36
Apel do Ministra Środowiska, Generalnego Konserwatora Zabytków, Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Naczelnego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody Marek Siewniak Stanisław Styczyński s. 106