Znaleziono 5 artykułów

Zdĕnek Sládek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Stanowisko w spawie artykułu W. Balceraka, "Polityka Polski wobec Czechosłowacji w okresie kryzysu monachijskiego", ogłoszonego w "Studia Historica Slavo-Germanica, t. 8" 1979...] Zdĕnek Sládek Jaroslav Valenta s. 169-171
„Malá dohoda 1919–1938”, Zdeněk Sládek, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Zdeněk Sládek (aut. dzieła rec.) s. 501-502
Czechosłowacka partia narodowo-demokratyczna (1918-1938) Zdĕnek Sládek s. 513-539
„Dějiny Ruska”, Milan Švankmajer, Václav Veber, Zdeněk Sládek, Vladislav Moulis, Praha 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladislav Moulis (aut. dzieła rec.) Zdeněk Sládek (aut. dzieła rec.) Václav Veber (aut. dzieła rec.) Milan Švankmajer (aut. dzieła rec.) s. 874-875
"Kolektivná bezpečnost alebo neutralita (Balkanské štáty a vytváranie záruk bezpečnosti v 30. rokach)", Valerián Bystrický, Bratislava 1981 : [recenzja] Zdeněk Sládek Valerián Bystrický (aut. dzieła rec.) s. 905-907