Znaleziono 8 artykułów

Grzegorz Smyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki ewolucji podstawowych pojęć i defibicji w europejskiej nauce administracji Grzegorz Smyk s. 109-134
Źródła prawa administracyjnego w cesarstwie rosyjskim Grzegorz Smyk s. 129-153
Radcy, asesorzy i inspektorzy rządu gubernialnego lubelskiego w latach 1867-1915 Grzegorz Smyk s. 162-186
Rosyjska literatura prawno-administracyjna w XIX i na początku XX w. Grzegorz Smyk s. 179-197
Zasady wprowadzania i zakres obowiązywania rosyjskich źródeł prawa w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym Grzegorz Smyk s. 213-239
Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego Grzegorz Smyk s. 285-295
Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 Grzegorz Smyk Andrzej Wrzyszcz s. 355-363
Zasady funkcjonowania rosyjskiego modelu biurokratycznego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym Grzegorz Smyk s. 407-414