Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Wrzyszcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marek Stefaniuk (1962–2011) Wojciech Orłowski Andrzej Wrzyszcz s. 9-14
"Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs", Adam Lityński, wyd. 1, Warszawa, 2010, wyd. 2, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej Wrzyszcz Adam Lityński (aut. dzieła rec.) s. 247-250
Tworzenie okupacyjnego wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1940 Andrzej Wrzyszcz s. 247-270
"Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939 -1945. Organizacja i funkcjonowanie", Andrzej Wrzyszcz, Lublin 2008 : [recenzja] Monika Bartosiak Andrzej Wrzyszcz (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Z badań nad ewakuacją organów resortu sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w latach 1944-1945 Andrzej Wrzyszcz s. 263-275
Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 Grzegorz Smyk Andrzej Wrzyszcz s. 355-363
Sądownictwo SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie (stan badań) Andrzej Wrzyszcz s. 361-371
Uwagi o prawie łaski w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945) : (podstawy normatywne stosowania prawa łaski w GG) Andrzej Wrzyszcz s. 445-452
Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 Andrzej Wrzyszcz s. 695-708