Znaleziono 2 artykuły

Maria Sołtys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana - lata dwudzieste, lata trzydzieste, Warszawa 2004 i 2005 : [recenzja] Maria Sołtys Jerzy S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 107-112
"Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni Warszawy : materiały z seminarium 30 października 2002", red. S[ławomir] Gzell, M[aria] Sołtys, A[gnieszka] Tratkiewicz-Nawrocka, Warszawa : OW SARP, 2002 : [recenzja] Ewa Popławska-Bukało Sławomir Gzell (aut. dzieła rec.) Maria Sołtys (aut. dzieła rec.) Agnieszka Tratkiewicz-Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 229-232