Znaleziono 7 artykułów

Ewa Popławska-Bukało

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie krajowe z weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych, prowadzonej przez Oddziały Terenowe NID : lata 2009-2010 Agata Kłoczko Anna Lorek Ewa Popławska-Bukało Jerzy Szałygin s. 12-73
Gmach Biblioteki Publicznej w Warszawie Ewa Popławska-Bukało s. 57-68
Bank Wawelberga Barbara Chmielarska-Łoś Ewa Popławska-Bukało s. 58-72
Założenie przestrzenne Willa Karolin-Marianów w świetle nowych dokumentów Anna Marconi-Betka Ewa Popławska-Bukało s. 85-93
Zielony Ursynów, sentymentalne Bielany Ewa Popławska-Bukało Aleksander Mann (aut. dzieła rec.) Jarosław Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Miasta w dokumencie archiwalnym : małe ojczyzny - Bolimów wczoraj i dziś Małgorzata Laskowska-Adamowicz Ewa Popławska-Bukało s. 223-225
"Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni Warszawy : materiały z seminarium 30 października 2002", red. S[ławomir] Gzell, M[aria] Sołtys, A[gnieszka] Tratkiewicz-Nawrocka, Warszawa : OW SARP, 2002 : [recenzja] Ewa Popławska-Bukało Sławomir Gzell (aut. dzieła rec.) Maria Sołtys (aut. dzieła rec.) Agnieszka Tratkiewicz-Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 229-232