Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Szałygin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie krajowe z weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych, prowadzonej przez Oddziały Terenowe NID : lata 2009-2010 Agata Kłoczko Anna Lorek Ewa Popławska-Bukało Jerzy Szałygin s. 12-73
Dziedzictwo polskich Holendrów : holland.org.pl Jerzy Szałygin s. 101-110
Dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu Jerzy Szałygin s. 125-137
Zabytkowe układy osadnicze na terenie województwa stołecznego i ich ochrona Jerzy Szałygin s. 142-149
"Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu", Jerzy Szałygin, Warszawa : Wydaw. DiG, 2004 : [recenzja] Anna Kalina Jerzy Szałygin (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Styl otwocki Jerzy Szałygin s. 361-369