Znaleziono 19 artykułów

Wiktoria Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przykłady rozwiązań technologicznych i urbanistycznych ograniczających powstawanie smogu kwaśnego Maciej Ciepiela Wiktoria Sobczyk s. 60-65
Solar Energy Conversion Methods Oksana Nagorniuk Olga Riabushenko Wiktoria Sobczyk Jakub Wlizło s. 73-76
Geopark jako obszar ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa górniczego i geologicznego Michał Poros Wiktoria Sobczyk Eugeniusz J. Sobczyk s. 119-124
Zrównoważona praktyka rolnicza – wybrane zagadnienia Małgorzata Falencka-Jabłońska Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 125-129
Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody = Sustainable Development vs Nature Protection Małgorzata Falencka-Jabłońska Wiktoria Sobczyk s. 139-144
Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii Tomasz Baran Wiktoria Sobczyk s. 141-146
Problem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenach wiejskich Wiktoria Sobczyk s. 199-205
Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Oleksandr Mudrak Halyna Mudrak Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 214-219
Multimedia jako narzędzie wspomagania edukacji ekologicznej Małgorzata Dobrzańska Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 251-257
Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju Agnieszka Biedrawa Anna Kowalska Małgorzata Pawul Wiktoria Sobczyk s. 266-271
Antropogeniczne procesy zasolenia gleb1 Maciej Gliniak Wiktoria Sobczyk s. 271-277
The Natura 2000 network and thread from mining activities Anna Kowalska Wiktoria Sobczyk s. 278-283
AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzji Agnieszka Biedrawa Wiktoria Sobczyk s. 285-292
Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiem Agnieszka Biedrawa Wiktoria Sobczyk s. 325-336
Unijna strategia na lata 2011–2020 w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej Wiktoria Sobczyk s. 329-334
Słoneczne budownictwo pasywne jako alternatywa dla zużycia surowców kopalnych Katarzyna Bracha Wiktoria Sobczyk s. 335-340
Dostęp do informacji o finansowaniu inwestycji środowiskowych w opinii społeczeństwa Patrycja Bytnar Wiktoria Sobczyk s. 341-347
Odpady z tworzyw sztucznych i ich recykling Justyna Cichy Wiktoria Sobczyk s. 348-353
Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Solvay” Maciej Gliniak Wiktoria Sobczyk s. 354-359