Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Spychaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Spis o krmích" z XV wieku : u źródeł czeskiej literatury kulinarnej Magdalena Spychaj s. 591-607
"Compendium ferculorum albo zebranie potraw", Stanisław Czerniecki ; oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj ; przedm. Stanisław Lubomirski, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Kalinowska Stanisław Czerniecki (aut. dzieła rec.) Jarosław Dumanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Lubomirski (aut. dzieła rec.) Magdalena Spychaj (aut. dzieła rec.) s. 862-864