Znaleziono 14 artykułów

Andrzej Stępnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywacje i preferencje czytelnicze w edukacji historycznej Piotr Mazur Andrzej Stępnik s. 9-27
Poppera trzeci świat okiem życzliwego krytyka Andrzej Stępnik s. 9-29
Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości Piotr Mazur Andrzej Stępnik s. 14-23
Ciemna strona bushido : próba oceny bushido jako wzorca postępowania = Dark side of Bushido : Bushido as an ethical standard Andrzej Stępnik s. 86-93
Prawa natury, prawa nauki a cuda : krytyka argumentów Hume'a przeciwko cudom Andrzej Stępnik s. 97-109
Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem Andrzej Stępnik s. 105-127
Agresja : dwa ujęcia biologiczne = Aggression : Two Biological Depictions Andrzej Stępnik s. 111-118
Klasyczna definicja wiedzy a świadomość posiadanych przekonań Andrzej Stępnik s. 139-154
Wiktor Grzegorz Ambroziewicz (1882-1968) – działacz niepodległościowy, społecznik, pedagog Andrzej Stępnik s. 203-206
Sztuki walki : cele, metody, sposoby podejścia = Martial Arts : Purposes, Methods, Attitudes Andrzej Stępnik s. 231-239
"Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej", red. Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Dominika Staszczyk, Andrzej Stępnik,Dariusz Szewczuk, Lublin 2015 : [recenzja] Kamil Michaluk Maiusz Ausz (aut. dzieła rec.) Joanna Bugajska-Więcławska (aut. dzieła rec.) Dominika Staszczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stępnik (aut. dzieła rec.) Dariusz Szewczuk (aut. dzieła rec.) s. 245-258
O regionálnich dĕjinach. Máterialy z konference Kabinetu Regionálnich Dĕjin při Kadedře Historie Filozofické Fakulty Uniwerzity Palackého v Oloumouci. Rožnov pod Radhoštem 21 - 23 února 1979, Olomouc 1980 Andrzej Stępnik s. 303-306
"Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej". II Konferencja Naukowa w Lublinie 6 - 7 listopada 1985 r. Andrzej Stępnik s. 319-322
Kwestia ukraińska w paryskich "Zeszytach Historycznych" Andrzej Stępnik s. 465-478